piątek, 8 marca 2013

Czym jest stres?

W rzeczywistości stres jest zjawiskiem bardzo powszechnym i każdy zdrowy człowiek go doświadcza. Jest jednym z wielu stanów psychofizjologicznych organizmu, w którym pod wpływem działania specyficznych czynników, zwanych stresorami, zaczyna wzrastać napięcie. Stresującą sytuacją jest dla osób wrażliwych już nawet wizyta w sklepie z materacami, dla takich osób zakup takich mało znaczących rzeczy jak łóżka albo materace termoelastyczne może być prawdziwym wyzwaniem. W potocznym rozumieniu stres oznacza zdecydowanie nieprzyjemny stan psychofizyczny i jest kojarzony z napięciem, nadmiernym wysiłkiem, przemęczeniem, bólem a nawet poczuciem beznadziejności i niemożności poradzenia sobie z jakąś trudną sytuacją.
 Teraz zastanówmy się czym jest stres?
Istnieje kilka definicji stresu, które można ująć formalnie w trzy podstawowe kategorie:
  • Stres będący bodźcem - przykry, przeszkadzający i odrywający od aktywności : ta kategoria próbuje opisać różne, nieprzyjemne sytuacje wywołujące stres, np. hałas w miejscu pracy bądź przykre wydarzenie wydalenia z pracy lub choroba.
  • Stres jako reakcja na przykry bodziec ze środowiska zewnętrznego : ta kategoria próbuje opisać reakcje, które pojawiają się w ciele i umyśle człowieka w odpowiedzi na nieprzyjemne sytuacje, np. gorsze wykonanie danego nam np. przez szefa zadania.
  • Stres będący „dynamiczną relacją” pomiędzy człowiekiem, a jego otoczeniem - która może być oceniana przez osobę albo jako wymagająca określonego wysiłku, który jednostka będzie musiała włożyć w proces adaptacji, albo przekraczająca możliwości jej sprostania.
  • Czynniki zaś wywołujące stres mogą być:
  1. zewnętrzne – nie jest nim oczywiście niewłaściwie zamontowana klimatyzacja albo wentylacja Śląsk w końcu w życiu są ważniejsze rzeczy niż wentylacja pomieszczeń np. kwestie polegające min na przecież nigdy nie kończącej się presji środowiska, przytłaczającej ilości zajęć, godzin pracy zwłaszcza gdy po wzmożonym wysiłku w pracy czy szkole nie znajdziemy odpowiedniego czasu dla siebie na relaks i odpoczynek, zmiana szkoły lub mieszkania, tudzież przedszkola, miejsca pracy, złe warunki pracy, monotonia pracy.
  2. wewnętrzne tkwiące wewnątrz człowieka – są to nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia sprawowania kontroli nad sobą i własnym życiem, brak poczucia przynależności, kwalifikacji samego siebie do jakiejkolwiek grupy ludzi, przesądy, kompleksy, nieodpowiednie nawyki których skutkiem jest stres.

wtorek, 19 lutego 2013

Stres a skuteczne działanie

Jak pisze dr H. Selye oddziaływanie wielu bodźców odczuwamy jako przyjemne, ekscytujące albo jako nieprzyjemne, ale nie przekraczające pewnej granicy. Zjawisko to nazywane jest eustresem. Eustres jest konieczny - pobudzając nas wzmacnia nasze reakcje, podnosi próg naszej reaktywności. Umożliwia skuteczne działanie. Każdy z nas potrzebuje niezbędnego poziomu stymulacji, tapety gdańsk by móc sprostać wyzwaniom i reagować odpowiednio do sytuacji, w jakiej się znajduje. Negatywny jest dopiero taki strumień bodźców, który przekracza pewną granicę naszej indywidualnej wytrzymałości. Zjawisko to nosi nazwę dystresu. Twierdził on, że każdy z nas urodził się z energią umiejscowioną w "banku adrenalinowym". Energie te można wykorzystywać w dowolny sposób. Jeśli złożymy pewne rezerwy energii w swoim banku stresu – magazynując energię ze snu, odpoczynku, właściwego odżywiania się i uprawiania sportu - nie wydawajmy ich zbyt szybko, a będziemy mieli energię by zmierzyć się z codziennością życia z wyzwaniami, ale i z problemami. Największą stratę energii życiowej przynosi zmartwienie, które pochłania mnóstwo adrenaliny, gdy człowiek przygotowuje się na coś, co może się w ogóle nie wydarzyć. Zanim zajmiemy się tym, co można zrobić, aby uchronić się przed stresem zajmijmy się bliższym poznaniem tego, co tak nam zagraża. Stres kojarzy się większości ludzi negatywnie, a samo odczuwanie stresu jest przez nich odbierane jako słaba strona, utrudniająca skuteczne działanie. Znaczna część osób odbywających rozmowy kwalifikacyjne na pytanie o to, jak radzą sobie w trudnych, stresujących sytuacjach oraz jakiego typu wydarzenia, sytuacje na polu zawodowym są dla nich stresujące odpowiada, że nie odczuwa stresu, nie przeżywa żadnych trudnych sytuacji. Tego typu odpowiedzi są wynikiem błędnego, ale dość powszechnego rozumienia pojęcia stresu. Taka osoba najprawdopodobniej myli stres z negatywnymi, silnymi czy niekontrolowanymi emocjami lub niepożądanymi stanami psychicznymi, z czymś, czego należy unikać, a czego doświadczenie świadczy o słabości czy braku pewnych umiejętności.

czwartek, 24 stycznia 2013

Czym jest stres?

             Stres jest naturalną, nieuniknioną częścią naszego życia sam w sobie nie stanowi choroby, dlatego też kojarzenie tegoż terminu tylko z negatywnym jego wpływem na człowieka jest co najmniej błędne, a także bardzo wiele odbiera on temu, czym jest sam w sobie stres, bowiem nie odejdziemy zbyt daleko od prawdy, gdy rzekniemy, iż blaty kamienne stres jest jednym z czynników składających się choćby na ludzką motywację, bez której wszakże jak moglibyśmy normalnie egzystować. Stres jest normalną reakcją biologiczną każdego organizmu, jest zwyczajnym fizjologicznym zjawiskiem związanym z życiem każdego człowieka. Brak reakcji stresowej oznacza śmierć organizmu człowieka, jakże bowiem ma coś ktoś uczynić skoro nie zmobilizuje się do czynu. Stres towarzyszy każdemu z nas. Jest naturalną reakcją na codzienne wyzwania i życiowe zmiany, a także problemy, które przecież są nieodłącznym elementem naszego życia w przypadku zmian jest on reakcją na zmiany nie tylko negatywne, ale i pozytywne. Stresujący jest zarówno egzamin na studia jak i obrona pracy dyplomowej, ale również pierwszy dzień w pracy oraz jej utrata. Jednym ze sposobów na udane szczęśliwe życie jest umiejętność radzenie sobie ze stresem.
             Sam stres nie jest niebezpieczny dla człowieka, ale sposób, w jaki on na niego reaguje. Bardzo często zdarza się, iż stres jest wywoływany poprzez negatywne myślenie. Jeśli interpretujemy nową sytuację myśląc "Na pewno sobie nie poradzę", wtedy istnieje o wiele mniejsza szansa na pozytywny wynik działania, niż gdy postrzegamy nową sytuację jako taką, z którą można sobie poradzić. Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania człowieka. Zbyt niski poziom stresu powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie. Zbyt wysoki - napięcie, trudności z koncentracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, zwolnienie refleksu i wiele innych negatywnych skutków widzimy, zatem najlepszym remedium dotyczącym stresu jest rolety Szczecin złoty środek, wszak ani w skrajności wysokiego jak i niskiego poziomu stresu nie otrzymuje człowiek pozytywnych rezultatów dla siebie.